Sessies

Rol van de teamleiders, mbo-ers en hbo-ers in de proeftuinen, Susan van Limpt, Katrien Demesmaeker Carla Knegt, Helga Westerhoff, Elle Verstijnen, Ellis van den Berg, Loes Claassen en Bernice de Graaf. Discussie en gesprek o.l.v. Wim Pleunis. Aandachtspunten die aan de orde komen: • Het vertrekpunt van de afdeling • Waarom niet gekozen voor complexiteit als onderscheid? • Wat is de rol van de teamleider in dit proces? • Hoe hebben mbo-ers het ervaren? Waar waren zij bang voor? • Hoe hebben hbo-ers het ervaren? Waar waren zij bang voor? • Succesfactor: open sfeer op afdeling • Borging

De rol van VAR, management en Leerhuis bij mbo hbo functiedifferentiatie, In gesprek met Wilma Jackson, Rita Arts en Lieke van Puijenbroek. Hoe werken VAR, management en Leerhuis samen bij mbo-hbo functiedifferentiatie? Hoe zijn de verschillende rollen? Zie hier de presentatie van De bal moet rollen  

Proeftuinen en de rol van projectleiders door Ilona Mijland. De sessie is een aanvulling op de introductie die Ilona geeft in het plenaire programma en is vooral bestemd voor externe projectleiders. Ilona denkt aan het maken van een 10 stappenplan voor het opzetten van een proeftuin.  

Patiënt als vertrekpunt voor verandering, Johan Lambregts en Manou Michielsen. De functieprofielen mbo- en hbo verpleegkundigen zijn bedoeld ter verbetering van kwaliteit van zorg voor de patiënt. Wat is er de laatste vijf jaar veranderd in de patiëntenzorg en wat verwacht je dat er nog gaat veranderen de komende vijf jaren? Manou Michielsen:"Wanneer de nieuwe verpleegkundige profielen bekend werden bij ons op de afdeling, kwamen er veel reacties en gevoelens tevoorschijn. De mbo- verpleegkundigen hadden het gevoel, dat er iets afgepakt zou worden. Zouden ze hun huidige functie wel kunnen behouden. De hbo-verpleegkundigen, vroegen zich af wat er van hun verwacht werd. De vraag vooral vanuit de mbo-verpleegkundige kwam tevoorschijn: ‘sta ik buitenspel?’ Worden er taken en verantwoordelijkheden afgenomen? Belangrijker is ‘staat de patiënt buitenspel?’ We willen tegemoetkomen aan de wens van patiënten.De patiënt wordt mondiger, ze willen mee denken en beslissen over hun eigen beleid. Dit kan alleen door goede voorlichting en volledige informatie. Hoe ga je dit combineren met de zorg die je levert vanuit het ziekenhuis. De patiënt is als gast, hoe kun je toch samen met de patiënt tot een goede zorg komen, i.p.v. zorgen voor een goed beleid gepland voor de patiënt. De proeftuin op de afdeling Chirurgie is uitgevoerd met de patiënt als vertrekpunt.  De houding van de verpleegkundigen, zowel mbo als hbo tegenover de nieuwe functieprofielen is daardoor veranderd. Zij hebben ervaren dat de patiënt er meer baat bij heeft, en iedereen kan zelf zijn eigen kwaliteiten meer waarborgen. De weerstand naar de functieprofielen lijkt weg, nu verpleegkundigen zien dat de patiënt er baat bij heeft. Er is een fijne samenwerkingssfeer ontstaan die zich in de werkhouding. Ook dit zal een positieve uitwerking hebben op de patiënt.'' Zie hier de presentatie van Johan Lambregts  

EBP in de verpleegkunde, Marielle van Mersbergen, EBP-coördinator ETZ. EBP is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is niet zozeer een vaardigheid die je kunt leren, maar een denkproces om het toe te passen: wat kan EBP betekenen op jouw afdeling: mbo-er is de generator van vragen en heeft een signalerende rol, de hbo-er heeft de tools.  Er is leiderschap nodig: denken moet doen worden. De cultuur op een afdeling moet de ruimte geven en de verpleegkundige moet de ruimte nemen.    

Coaching in de proeftuin, Sacha van Dijk en Janneke Paulussen. Welke vragen stel je?  Welke deskundigheid is nodig? Wat hebben we in ETZ gedaan? Zie hier de presentatie van Janneke Paulissen en Sacha v Dijk  

Doorstroomtraject mbo hbo, Margo Oomen en Wouter de Beer. Jarenlang werkte Wouter op Urologie, in service opgeleid. Bij stage op geriatrie werd hij getroffen door de brede kijk op de patiënt op deze afdeling. Al in de tweede week van zijn stage was hij zeer verbaasd dat bij de bespreking van de bloedwaarden van en patiënt de specialist vroeg: en hoe is het met de stemming van mevrouw? Een volledig andere kijk op de patiënt. Wouter zit nu in het doorstroomtraject. Aan de orde komen: welk appel wordt op hem gedaan? hoe hij is veranderd? hoe voorkom je dat een mbo-er bang wordt voor de doorstromer? Margo Oomen kijkt nu anders aan tegen de zorg. Zij heeft veel geleerd, met name door de stage op een PAAZ. Zij was onbewust, onbekwaam. Ben je als gespecialiseerd verpleegkundige gelijk aan een hbo-er? Voor het ETZ geldt alleen de initiële opleiding. Zij wist niets van EBP. Nu is zij is veiligheidscoach, werkt op de nazorg poli, beantwoord vragen van collega’s over psychiatrische patiënten op de IC.

Zorg innovatie centrum ZIC, Monique Dooijes, Miranda Snoeren, Lieke van Boxtel, Chris de Kramer. Wat is een ZIC? Wat is anders dan op een gewone afdeling? Welke rollen heeft een ieder (studenten, scholen, praktijk). Hoe is de aansluiting op de vraag uit het ziekenhuis? Welke bijdrage levert het ZIC aan het oplossen van het tekort aan stageplaatsen? Hoe waarborg je de veiligheid met zoveel leerlingen? Zie hier de presentatie Zweten in het trainingskamp ZIC Lieke van Boxtel

Klinisch redeneren voor mbo en hbo. Lia van Straalen gaat in op klinisch redeneren, wat is het? hoe leer je het? hoe toets je het? welke niveaus zijn er in klinisch redeneren. Aryan van Broekhoven presenteert enkele praktijkvoorbeelden. Lia introduceert de theorie over wat klinisch redeneren is. Er zijn geen laag complexe patiënten meer. Zij zal aan de hand van een casus laten zien hoe mbo-er en hbo-er een patiënt ordenen. De mbo-er kijkt naar de patiënt vanuit het specialisme waarin hij/zij werkt, de hbo-er kijkt breder en ordent sneller. Het leerproces in de praktijk is het belangrijkste, ervaringen moeten worden uitgenut, kennis moet gedeeld worden. Dat is niet gelinkt aan mbo of hbo. Daarna presenteert Aryan hoe het werkt in de praktijk, dat het geen kunstje is, maar een mindset. Aandacht voor het verschil mbo-hbo. Wat betekent dit voor mijn verpleegkundige zorg. Het belang van stap 6 terugkijken en zelfreflectie. Aandacht ook voor de nieuwe opleidingen en de master classes die ETZ breed aangeboden gaan worden. Zie de presentatie van Lia van Straalen  

Hoe gebruik ik communicatietools (bijvoorbeeld social media) om te delen wat er in de zorgpraktijk gebeurt? Corien Harder, docent verpleegkunde Fontys en Sandra Schuermans, communicatieadviseur ETZ en vicevoorzitter VAR. Corien Harder: Hoe kennis uitwisselen, contacten leggen en nieuwe dingen leren. Wat/wie wil je bereiken? Hoe haal ik kennis op bij andere disciplines? Hoe bereik ik verpleegkundigen? Gedragsregels en privacy: wat mag je wel en wat mag je niet communiceren? Sandra Schuermans zal spreken over de communicatiemiddelen die het mbo-hbo project ondersteunen. Open hier de presentatie van Corien Harder

Post bachelor traject in ETZ, Dorine van Leijsen en Sjaac van Looij. Waarom nodig? Informatie over de pre-bachelor van Avans+.    

Rol van P&O bij functiedifferentiatie, Cecile Timmermans en Babette van de Leur Strategische personeelsplanning en beoordelingssystematiek. P&O zal betrokken zijn bij het beschrijven van de functieprofielen. Met aandacht voor coaching door P&O van managers: hoe beoordeel of iemand in de mbo- of hbo-rol functioneert? Zie hier de presentatie Supporters op de zijlijn

Functieprofielen: belang en landelijke implementatie, Dewi Stalpers, NVZ vereniging van ziekenhuizen. De functieprofielen zijn geen doel op zich, maar en middel voor betere zorg. Wat is het verschil tussen beroepsprofiel en functieprofiel? Een landelijk functieprofiel is niet haalbaar, de regionale en cultuurverschillen zijn per ziekenhuis te groot. Maar wat gebeurt er wel op dit gebied nu landelijk? Zie hier de presentatie van Dewi Stalpers    

Regionaal samenwerken op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en ketenzorg binnen de Zorgacademie Midden-Brabant. door: Henk Hendrix, Marloes van der Poel en Miranda Snoeren. Leren en werken in de praktijk in de regio: ketenzorg, transmuraal opleiden, uitwisseling van medewerkers, samenwerking met de VVT. Zie hier de presentatie Tikkie Takkie    

Werken als generalist of als gespecialiseerd verpleegkundige, Nellie Kolk, V&VN. Werken als generalist of als gespecialiseerd verpleegkundige? Als aanvulling op de nieuwe beroepsprofielen zijn vanaf 2012 bij V&VN meer dan 25 verpleegkundige expertisegebieden geschreven. Hierin wordt de kennis en de kunde van de gespecialiseerde verpleegkundige beschreven. De vraag rijst wat het verschil is tussen generalistisch en gespecialiseerd werkende verpleegkundigen. Waar liggen de overeenkomsten. Zijn er eigenlijk niet meer overeenkomsten dan verschillen? Werkt een gespecialiseerd verpleegkundige op hbo- of mbo-niveau ? En wat vraagt de patiënt en de mantelzorger? Waar ligt onze belangrijkste opdracht als verpleegkundige ? Hoe kijken gespecialiseerd verpleegkundigen aan tegen hun eigen kwaliteiten en de toekomst van hun prachtige vak. Wat is de rol van de zorginstelling en van de VAR hierin? Nellie Kolk, projectleider Expertisegebieden bij V&VN leidde tientallen rondetafelbijeenkomsten en sprak honderden gespecialiseerd verpleegkundigen over de inhoud en de context van hun functie. Hoe kijken zij aan tegen het optimale en meest effectieve samenspel in het veld van de gezondheidszorg. Klik hier voor de PPT Nellie Kolk

Het POPUP theater in het ziekenhuis. In dit theater spelen Corrie Broks en Madeleine Broks een indringende voorstelling van 45 minuten, voor 12 personen. Je ziet een beeld van de dagelijkse praktijk in een gefingeerd ziekenhuis, wat zomaar jouw ziekenhuis kan zijn. Gebaseerd op waarheid, zonder censuur. In een tijd van veranderende zorg, is het onze wens om in dialoog te gaan met professionals over wat er mis kan gaan in de communicatie en hoe de patiënt daar de directe gevolgen van ondervindt.  

"Je gaat het pas zien als je het door hebt" door Jojanneke van Staveren, opleider Oncologie & Hematologie VUmc Amstel Academie en Annette Zandvliet, Implementatiemedewerker Onderwijs ZonMw. Bij ZonMw –de organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert- zijn er diverse initiatieven om relevant(e) (onderzoek) kennis in het brede onderwijsveld te brengen. Ook kennis die passend is in de functieprofielen van helpenden (niveau 2), verzorgenden (niveau 3) en verpleegkundigen (niveau 4 tot en met 8). Een van deze initiatieven betreft het ‘Raamwerk onderwijs palliatieve zorg’. Aan de hand van dit initiatief, waarbij er een toelichting wordt gegeven hoe dit raamwerk op mbo, hbo als wo niveau, tot stand is gekomen, gaan wij graag verder in gesprek. Want hoe zorg je ervoor dat deze kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast op de verschillende niveaus? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe zorg je er voor dat relevante nieuwe (praktijk)kennis het Raamwerk weer voedt en zo terug vloeit in het onderwijs en binnen de curricula? En hoe stimuleer je -een leven lang lerende attitude bij de verpleegkundige professional (mbo-hbo)? Zie hier de presentatie