Presentaties, films en foto's van congres nu online
Indrukwekkend experiment inzet HBO- en MBO-verpleegkundigen

De manier waarop het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg HBO- en MBO-verpleegkundigen in de praktijk op twee afdelingen heeft ingezet, verdient landelijke navolging. Zorgspecialisten zeiden ‘zwaar onder de indruk’ te zijn over de geboekte resultaten van twee zogeheten proeftuinen in het ETZ. Dat deden zij donderdag 16 februari op het zeer druk bezochte congres ‘Verpleegkundigen op de Stip’ in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. Ruim 500 deelnemers, voornamelijk verpleegkundigen, zorgmanagers en opleidingsadviseurs, uit alle delen van Nederland kregen donderdag de resultaten gepresenteerd. Het ETZ organiseerde het congres in samenwerking met onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Experiment Om in een vergrijzende samenleving ook na 2020 kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden aan een steeds oudere patiëntenpopulatie, moet in ziekenhuizen het aantal hoger opgeleide verpleegkundigen drastisch groeien. Nu tellen ziekenhuisafdelingen vaak nog geen 25 procent HBO-geschoolde verpleegkundigen. De mix kan verschillen per afdeling, uit de twee proeftuinen blijkt een 50-50 verdeling ideaal te zijn. Om dat te bereiken moeten verpleegkundigen met een MBO-opleiding met steun van de werkgever een HBO-diploma kunnen halen. Maar het is ook nodig dat HBO-verpleegkundigen op de werkvloer functioneren naar hun opleidingsniveau. Het ETZ heeft op twee verpleegafdelingen, neurologie en chirurgie, het afgelopen jaar een experiment uitgevoerd in een zogeheten proeftuin. Op de afdelingen is een werkwijze ingevoerd die duidelijk onderscheid maakt tussen een HBO- en een MBO-verpleegkundige. Beide niveaus werken aan het bed van de patiënt. De HBO’er is daar degene met de coachende rol, die ook de taak heeft in klinisch redeneren en er op moet toezien dat wordt gewerkt volgens de vastgestelde methoden. Voor de MBO-verpleegkundigen blijven taken en verantwoordelijkheden hetzelfde. Het ETZ kiest ervoor geen onderscheid te maken in complexiteit van de zorg: alle verpleegkundigen zorgen voor alle patiënten.

Indruk Prof. dr. Marieke Schuurmans, naast hoogleraar ook adviseur van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor verpleegkundige zaken: “Ik ben zwaar onder de indruk. En geweldig hoe de medewerkers van het ETZ, van hoog tot laag, de proeftuinen hebben gedragen. Dat is nodig, want de rol van de verpleegkundigen gaat de komende jaren immers drastisch veranderen.” Om aan alle toekomstige complexe zorgvragen te kunnen voldoen, moeten er meer gespecialiseerde verpleegkundigen komen, vindt directeur chronische zorg Marianne Lensink van Zorgverzekeraars Nederland. Zij roemde het initiatief van ETZ. “Verspreid jullie boodschap en deze aanpak”, riep ze ETZ-bestuurder Anita Wydoodt op.

Meerwaarde Hoewel de werkwijze met aparte functieprofielen voor MBO- en HBO-opgeleide verpleegkundigen in het begin weerstand opriep, vertelde dagvoorzitter Rita Arts (zorgmanager ETZ), is de uitkomst van de twee proeftuinen positief. Veel MBO‘ers melden zich inmiddels aan voor een doorgroeitraject, waarin ze op kosten van het ziekenhuis kunnen gaan studeren. Zowel MBO-verpleegkundigen als HBO’ers komen beter tot hun recht in de nieuwe werkwijze, blijkt uit de proeftuin.

Hoofdinspecteur curatieve zorg drs. Hans Schoo van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hoopt dat de werkwijze die het ETZ nu heeft ingevoerd op twee afdelingen ook voor de patiënt iets oplevert. “Zorg er voor dat er een meerwaarde ontstaat.” Die meerwaarde is aantoonbaar, aldus Wilma Jackson, manager leerhuis van het ETZ. “Die zit bijvoorbeeld in de samenwerking tussen beide niveaus. En in het feit dat complexe aandoeningen bij een patiënt beter en eerder worden onderkend.”

Het congres werd donderdag afgesloten door voormalig voetbaltrainer Co Adriaanse die opriep de gepresenteerde ‘andere denkwijze’ vooral te koesteren. “Door creatief bezig te zijn met je vak en hard werken, kun je op naar de top”, aldus Adriaanse.


Meer dan 500 deelnemers! Registratie gesloten
Registreren